32А RCCB 3 фазын үлдэгдэл гүйдлийн таслуур TORD4-63

RCCB 3 фаз нь 32Ам нэрлэсэн гүйдэл, 50/60Гц нэрлэсэн давтамжтай хэлхээнд тохиромжтой бөгөөд терминал ба зүү/салаа автобусны холболтод тохиромжтой.

Ангилал:

Тодорхойлолт