TORD4B 30mA RCD RCCB DC Din Rail Earth Leakage Гүйдэл таслагч

30ma rcd RCCB нь энгийн хувьсах гүйдлээс гадна өндөр давтамжийн хувьсах гүйдэл, цэвэр шууд гүйдэл, газрын алдагдлын гүйдлийг илрүүлэх боломжтой.

Ангиллууд: ,

Тодорхойлолт