Контатор нь ачаалалтай хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн үндсэн хэлхээг эсвэл их чадлын хяналтын хэлхээг холбох, салгахад ашигладаг автомат залгах төхөөрөмж юм. Хяналтын гол объект нь цахилгаан мотор юм. Үүнээс гадна цахилгаан халаагуур, цахилгаан гагнуурын машин, гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж гэх мэт бусад цахилгаан ачаалалд ашигладаг.

Контатор нь зөвхөн хэлхээг асаах, унтраахаас гадна бага хүчдэлийг суллах хамгаалалтын функцтэй. Контатор нь их хэмжээний хяналтын багтаамжтай бөгөөд байнгын ажиллагаатай, алсын удирдлагад тохиромжтой. Энэ нь автомат удирдлагын системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг юм.