Модульчлагдсан контактор нь уламжлалт контактортой ижил үүрэгтэй. Энэ нь хяналтын ороомогоор дамжин үндсэн контактын хэсгийн хэлхээг нээж, хааж, ачааллын ашиглалтын төлөвийн дохиог туслах контактаар дамжуулдаг. Гэхдээ энэ нь уламжлалт контактороос ялгаатай, жижиг модуль нэгжтэй (9мм/нэгж), 1P нь 18мм, 2P нь 36мм, 3P нь 54мм, 4P нь 72мм, гүйдлийн хүрээ 1А-аас 100А хүртэл, үүнийг ашиглаж болно. бусад модульчлагдсан хэмжээтэй чиглүүлэгч төмөр замын хамгаалалтын төхөөрөмж, орон зайн ашиглалт нь илүү уян хатан бөгөөд янз бүрийн хувилбаруудад тохиромжтой.