Усны хамгаалалттай уулзвар хайрцгийг ихэвчлэн цахилгаан түгээх, маневр хийх, гаднах хэлхээг удирдахад ашигладаг. Өөр өөр ус, тоос нэвтэрдэггүй зэрэг, мөн өөр өөр хэмжээтэй орон зайн дээр үндэслэн дотоод хэлхээ нь илүү уян хатан, өөрчлөгдөх боломжтой бөгөөд гаднах олон үзэгдэлд хэрэглэж болно.

Гадна гудамжны гэрэл, гаднах хяналт, загасны аж ахуй, гадаа цэнэглэх овоолго, цэцэрлэгт шүрших, зарим гадаа ухаалаг хэлхээний систем гэх мэт. Янз бүрийн хувилбаруудын ашиглалтын шаардлагын дагуу уулзвар хайрцагны гадна талын материалын шаардлага өөр өөр байдаг. Бид хуванцар ус нэвтэрдэггүй уулзвар хайрцаг болон цутгамал хөнгөн цагаан ус нэвтэрдэггүй уулзвар хайрцаг байна.

1-ийн үр дүнг 9-22 харуулж байна
Хуудас: