Хэт их хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж (SPD) нь цахилгаан угсралтын хамгаалалтын системийн нэг хэсэг юм. Энэ нь зэрэгцээ хамгаалах ёстой ачааллын тэжээлийн хэлхээнд холбогддог. SPD нь аянга цахилгаанаас хамгаалах төхөөрөмж гэж нэрлэгддэг.

Гадны нөлөөллөөс болж цахилгаан хэлхээ, холбооны хэлхээнд гэнэт гүйдэл, хүчдэл үүсвэл хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж нь шунтыг гүйдэлд маш богино хугацаанд хийж, улмаар бусад төхөөрөмжид хэт их гүйдэл гэмтэл учруулахаас сэргийлнэ. хэлхээний систем.