Хэт гүйдлийн хамгаалалт (RCBO) бүхий үлдэгдэл гүйдлийн таслуур нь хэт гүйдлийн хамгаалалт (хэт ачаалал ба богино холболт) болон газрын гэмтлийн гүйдлийн хамгаалалт шаардлагатай програмуудад ихэвчлэн ашиглагддаг.

Тэд ажилчид, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд алдаа, аяллыг цаг тухайд нь илрүүлж чаддаг. RCBO нь богино холболт, хэт ачаалал, алдагдал, гурван төрлийн хамгаалалтын функцтэй хамгийн ажиллагаатай.