Товчхондоо цутгасан хайрцагны таслуур (MCCB) нь богино залгааны хамгаалалт, хэт ачааллаас хамгаалах, залгах хэлхээний функцтэй бөгөөд ерөнхийдөө гоожих хамгаалалттай тул бид үүнийг цутгасан хайрцагны алдагдал таслагч гэж нэрлэдэг.

Энэ нь голчлон терминалын тэжээлийн хуваарилалтад ашиглагддаг бөгөөд ачааллыг шууд дааж чаддаг. Хамгийн их нэрлэсэн гүйдэл нь 1600А-аас ихгүй байна. Түүний үйл ажиллагаа нь харьцангуй энгийн бөгөөд дулаан-соронзон, цахилгаан соронзон уналт, дутуу хүчдэлийн уналт, эвдрэлийн унтраалт, дохиолол болон бусад функцууд, хэд хэдэн бүлгийн туслах контактуудтай.