Тогтмол гүйдлийн бяцхан таслуур (MCB) нь хувьсах гүйдлийн MCB-тэй ижил хамгаалалтын функцтэй байж болох бөгөөд энэ нь голчлон төхөөрөмжийг хэт ачаалал, богино залгааны хамгаалалтаас хамгаалдаг боловч DC MCB нь ихэвчлэн фотоволтайк нарны систем, өндөр давтамжийн тогтмол гүйдлийн сэлгэн залгах тэжээлийн хангамж гэх мэт DC системд ашиглагддаг. систем, Эрчим хүчний систем гэх мэт тогтмол гүйдэлтэй холбоотой шинэ хамгаалалтын системүүд нь бусад тогтмол гүйдлийн хамгаалалтын төхөөрөмжүүдтэй хамт үндсэн хэлхээ эсвэл салбар хэлхээний үндсэн унтраалга болгон суурилуулсан.

DC MCB-ийг хэрхэн сонгох вэ?

Сонгох боломжтой хүчдэл нь DC 24V-ээс 1000V ба 1500V хүртэл, гүйдэл нь 1А-аас 125А хүртэл байна. Хэрэглээний дагуу тохирох DC MCB-ийг сонгоно уу.

Бүх 3 үр дүнг харуулж байна