SPD нь цахим төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, холбооны холболтыг зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс хамгаалдаг цахим төхөөрөмж юм. Гадны хөндлөнгийн оролцооны улмаас цахилгаан хэлхээ эсвэл холбооны шугамд оргил гүйдэл эсвэл хүчдэл хурдан үүсэх үед SPD нь шунтыг маш богино хугацаанд хийж, хэлхээний бусад төхөөрөмжид гэмтэл учруулахаас сэргийлдэг.

DC SPD нь 50 В-оос 60 В-ын нэрлэсэн хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн 220/380 Гц цахилгаан хангамжийн системд тохиромжтой бөгөөд шууд бус болон шууд аянга цохихоос гадна гэр ахуйн бусад төрлийн гэнэтийн хэт хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалахад ашиглаж болно. гуравдагч үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн тохиргоо.

Нэг үр дүнг харуулж байна