TONGOU нь өндөр чанартай салгагч унтраалгаар хангадаг, өөрөөр хэлбэл салгагч унтарсан үед заасан шаардлагад нийцсэн тусгаарлагчийн зай, контактуудын хооронд илэрхий тасрах тэмдэг байдаг. Хаалттай байрлалд салгагч нь ердийн хэлхээний нөхцөлд гүйдлийг, хэвийн бус нөхцөлд (богино холболт гэх мэт) гүйдлийг тодорхой хугацаанд дамжуулж чаддаг.

Нэг үр дүнг харуулж байна