Автобусны үүрэг нь таслуурын бүтээгдэхүүний хөдөлмөрийн суурилуулалтын зардал болон утсыг хэмнэх явдал юм. Энэ нь 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P болон бусад тохируулсан үзүүлэлтүүдтэй, шаардлагатай өөр өөр гүйдлийн дагуу өөр өөр зузаан, урттай.

Суурилуулалт нь маш тохиромжтой, суурилуулсны дараа тууштай байдаг тул одоо маш их алдартай, гэхдээ бүхэл бүтэн шугам нь хоорондоо холбогдсон тул нэг таслуурыг засварлах шаардлагатай үед энэ нь илүү төвөгтэй байдаг тул ашиглах эсвэл ашиглахгүй байх үед энэ нь хамааралтай болно. янз бүрийн тохиолдлын дагуу.

Нэг үр дүнг харуулж байна