TONGOU нь өндөр чанартай түгээлтийн төхөөрөмжөөр хангадаг. Түгээх аппарат нь цахилгаан түгээх төхөөрөмжийг хэмжих, хянахад ашиглагддаг. Энэ нь шин, унтраалга, хамгаалалтын хэрэгсэл, хэмжих хэрэгсэл болон бусад хэрэгслүүдээс бүрдэнэ.

Зохион байгуулалт нь эрчим хүчний системийн хэвийн ажиллагааны шаардлагыг хангасан, засвар үйлчилгээг хөнгөвчлөх, боловсон хүчин болон ойр орчмын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдалд аюул учруулахгүй байх ёстой. Түгээх аппарат нь цахилгаан станц, дэд станц гэх мэт газарт байх ёстой.